Homeless World Cup

Gatans Lag representerar Sverige i den internationella turneringen fotbolls-VM för hemlösa som spelas årligen. Homeless World Cup-organisationen arbetar med och ger stöd åt 73 internationella partners som arbetar utefter det gemensamma målet att genom fotboll få människor att förändra sin livssituation.  HWCs främsta uppgift är att förena dessa organisationer och ge stöd och vägledning för att kunna skapa långsiktiga hållbara verksamheter runt om i världen och bidra till en positiv effekt för hemlösa och socialt exkluderade personer. Fotbolls-VM för hemlösa är turneringen som ger möjlighet för spelarna att visa på hur fotboll kan förändra liv över hela världen.

Gatans Lag plockar till VM ut de spelare som deltagit på flest träningar och visat mest engagemang. Som spelare får man bara spela ett VM. Detta för att så många som möjligt ska få chans att delta och kunna inspirera andra. Dock är det många som avancerar inom organisationerna och går från att vara spelare till tränare eller liknande. Sex månader efter det att 381 spelare spelade VM i Köpenhamn 2007 rapporterade 93 procent att de funnit ny motivation i livet. 83 procent hade återupptagit eller utvecklat nya sociala relationer, 71 procent spelade fotboll regelbundet och 31 procent hade tagit itu med sitt drog- och/eller alkoholmissbruk.