Om gatans lag

 Gatans Lag är en fotbollsförening som vänder sig till människor som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk eller kriminalitet.
Gatans Lag FF är medlem i SvFF.

Vår vision är att besegra just hemlöshet, missbruk och kriminalitet genom fotboll.
Detta genom att skapa motivation och kraft hos spelarna att själva förändra sin levnadssituation.
Vi ser motivation som viljan att förändra och kraften att faktiskt orka genomföra förändringen.

Gatans Lag bedriver fotbollsträningar, cuper, läger, event, friskvårdsutbildning mm. Genom att delta aktivt under Gatans lags aktiviteter får spelarna ett ökat ansvarstagande, rutiner och kontinuitet i tillvaron, bättre fysisk hälsa och ett utökat socialt nätverk. Man blir en del av ett sammanhang, del av ett lag. Det i sin tur gör att man orkar ta tag i de bitar som är nödvändiga för att återgå till samhället.

gatans-lag_vm-mexico
Gatans lag i Mexico City 2012

 

Deltagandet är helt frivilligt. Det enda kravet är att man är nykter och drogfri under träning och aktiviteter.

Det är svårt att sätta exakta siffror på det sociala utanförskapet, men det råder inga tvivel om att hemlöshet och missbruk är bland våra mest drabbande samhällsproblem. Man vet att hemlöshet och missbruk kostar samhället oerhört mycket pengar. Enligt estimeringar är samhällets totalkostnad för en person som lever i hemlöshet och missbruk, en miljon kronor per år.

Vi får ofta frågan om hur fotboll kan bidra till att man tar sig ut ur hemlöshet och missbruk.
Fotboll i sig innefattar så många ingredienser som är viktiga i det vardagliga livet; Socialt samspel, gemenskap, disciplin, rutiner, kontinuitet och framförallt någonting lustfyllt att göra.
Att deltagandet i Gatans Lag är frivilligt gör att kraften kommer från spelarna själva och de kämpar för att nå sina egna uppsatta mål. För att de vill. Inte för att de riskerar bli av med någonting i utbyte eller riskerar att bli petade om de inte uppfyller vissa krav. Detta gör att de i egen takt bygger upp ett självförtroende som leder till förståelse för samhället och modet att åter bli en del av det.
Nedan finns några citat från spelare:

“För första gången så var min son stolt över mig och jag kunde ta med honom på något som han tyckte var kul och som jag var stolt över”

“Jag hittade min drogfrihet i ett tolvstegsprogram, men jag hittade tillbaka till livet genom fotbollen”

“I laget kan jag vara mig själv”

“Att få vara en del av Gatans Lag har gett mig möjligheter att växa som människa. Att få vara en del i en gemenskap där kamratandan står högst upp på listan har fått mig att omvärdera de sidor av mig själv som jag sett som tillgångar tidigare i mitt liv. I Gatans Lag får man en chans att förändras”

Varje år anordnas den internationella turneringen Homeless World Cup, där Gatans lag representerar Sverige. Turneringen är en mötesplats för hemlösa människor, men framförallt är möjligheten att representera sitt land under ett världsmästerskap något att se fram emot och kämpa för.